On-line jelentkezés


Azonosító: OKJ 5434401

Leírás:

Kezdés: 2020. augusztus

Óraszám: 320 óra (távoktatással kombinálva)

Helyszín: Békéscsaba, Andrássy út 11-17.

Létszám: 25 fő

  

Bekapcsolódás feltétele

 Érettségi bizonyítvány

Megszerezhető szakképesítés: Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ 54 344 01 állami szakképesítő bizonyítvány

 

A képzés moduljai:

Modulok Modul száma  Leírás
Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
11504-16 Vállalkozás-gazdálkodási, pénzügyi, adózási, számviteli, ügyviteli feladatokat lát el.
Gazdálkodási feladatok ellátása
10147-12 Ellátja az eszközgazdálkodással, létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatokat.
Könyvelés számítógépen
11505-12 Főkönyvi és pénzügyi könyvelési rendszer segítségével rög-zítési munkákat végez.
Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai
10149-12 Gazdasági eseményeket könyvel. Mérleg és eredménykimutatást állít össze.
Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok
11506-16 A teljesítések alapján elkészíti, nyilvántartja és továbbítja a szám-lákat, nyilvántartja és egyezteti a vevők analitikáját. Közreműködik az éves státusz és az éves pénzforgalmi terv össze-állításában.
Projektfinanszírozás
11501-16 Közreműködik a projektek kidolgozásában a finanszírozási forrá-sok felkutatásával.
Projektfolyamatok követése
11502-12 Közreműködik a projektpályázatok elkészítésében.
Foglalkoztatás I.
11498-12 Idegen nyelven szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír.
Foglalkoztatás II.
11499-12 Motivációs levelet és önéletrajzot készít.

 

A képzés célja:

A pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés 3 részszakképesítést (pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, pénzügyi projektmenedzser asszisztens) tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy egy szakmai vizsgával megszerezhető mindhárom részszakképesítés.A mérlegképes könyvelő képzésre csak a teljes pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés birtokában lehet jelentkezni.


A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít. 

 

E-00509/2014/A001 

Képzés jellemzői

Képzés díja: 205.000 Ft Ft
Várható kezdés: 0000-00-00

Képzés időtartama: 1,5 év
Képzés időbeosztása: szombat délelőttönként, alkalmanként péntek du.

Belépési feltétel: érettségi bizonyítvány